Uw droomproject zorgeloos gerealiseerd

Villapool is uw aanspreekpunt voor realisatie van het complete bouwproces, van budgetbepaling en ontwerp tot uitvoering en afbouw van uw droomproject.

Specialisaties:

Luxe villabouw

Uw luxe villa van idee naar realisatie onder begeleiding van een ervaren team

Vrijstaande woningbouw

Uw woning van idee naar realisatie onder begeleiding van een ervaren team

Levensloopbestendige woningen

Uw woning waarbij aan alles is gedacht zodat u nooit meer hoeft te verhuizen

Over Villapool

Villapool is een totaalconcept waarin de corebusiness luxe villabouw en vrijstaande woningbouw is. Villapool is uw aanspreekpunt voor realisatie van het complete bouwproces, van budgetbepaling en ontwerp tot uitvoering en afbouw van uw droomproject. 

Villapool betekent voor u: ontzorgd worden door een gediplomeerd bouwkundig opzichter BNA, erkend door de Bond Nederlandse Architecten en ingeschreven in register. De bouwkundig opzichter BNA heeft meer dan 20 jaar ervaring in alle aspecten van de bouwwereld, die u deskundig adviseert, begeleidt, alles uit handen neemt en zichzelf ook nog eens zal terugverdienen !

De bouwkundig opzichter BNA onderhoudt namens u contact met en toezicht op alle uitvoerende partijen, stuurt de planning van het bouwproces aan, controleert vooraf alle prijsopgaven en verifieert de kwaliteit van het geleverde werk.

Het resultaat is een soepel verlopend bouwproces, naar wederzijdse tevredenheid van zowel opdrachtgever als uitvoerende partijen.

Het bouwproces wordt door de inzet van de bouwkundig opzichter BNA tijdig, deskundig en doelmatig aangestuurd. Voor de uitvoerende partijen waar Villapool mee werkt, betekent dat minder risico en dus een scherpere offerte. De kostenbesparing volgens dit bouwteamprincipe is zo groot, dat u alles bij elkaar goedkoper uit bent dan met het traditionele aanneem- en bouwproces, met een hogere geleverde kwaliteit en met een kortere bouwtijd!

Villapool is actief in Limburg en Zuidoost Brabant.

Villapool is Bouwkundig opzichter BNA

De pijlers van Villapool

9

Bouwteamprincipe

Villapool werkt samen met diverse, meestal regionale vaste partijen. Deze partijen zijn allemaal specialisten op hun vakgebied met enorm veel ervaring.

9

Kostenbesparingsmodel

Villapool begeleidt en coördineert hun werkzaamheden en zorgt ervoor dat alle partijen elkaar begrijpen en feilloos op elkaar aansluiten. Hier ontstaat een uniek besparingsmodel.

9

Ontzorgen

Villapool betekent voor u 24/7 ontzorging: vanaf het moment dat u plannen hebt om bouwgrond te kopen tot aan uw verhuizing. Villapool zal u in elke fase van dit proces begeleiden en adviseren.

9

Monsterzaal

De monsterzaal is in beginsel opgezet voor de lopende bouwprojecten van Villapool. Deze profiteren dan mee van de AAA-inkoopvoordelen gegenereerd door de grote omzet van Villapool.

jaar ervaring

Gerealiseerde projecten

specialisten in de pool

Aanspreekpunt

Definitie van een pool: “Een vorm van economische samenwerking van ondernemingen en organisaties”

Aschwin van den Heuvel – VillaPool